In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken.
De onderbouw voor het Theemswegtracé (het spoorviaduct en aanpassingen aan het wegennet) wordt gebouwd door aannemersconsortium SaVe. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2018.

In samenwerking met SaVe en Port of Rotterdam realiseerde PMS 72 een tool, bestaande uit een interactieve plattegrond die binnen een kader van de bestaande website van Port of Rotterdam is gepubliceerd.

kijk op portofrotterdam.com/nl/onze-haven/havenontwikkeling/theemswegtrace#/

theemswegtrace03
theemswegtrace02
theemswegtrace01

Mobiel

theemswegtrace01m
theemswegtrace02m
theemswegtrace04m
theemswegtrace03m