Een website voor gedreven tekstprofessionals. Als tekstschrijvers kennen zij de kracht van het woord. Online en offline. In het Nederlands, Engels en Duits. De schrijvers in vaste dienst werken samen aan projecten, wisselen kennis uit en geven elkaar dagelijks feedback. Alle kennis en ervaring die zij opdoen, delen zij met elkaar. Bovendien stimuleren en controleren zij elkaar om continu de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Door die collegiale intervisie kennen ze elkaars projecten goed. Op elk moment kunnen ze meer schrijvers inschakelen op een lopend project.

grafische ontwerp + technische realisatie door PMS 72
kijk op www.tekstschrijvers.nl

tekstschrijvers.nl02
tekstschrijvers.nl01
tekstschrijvers.nl04
tekstschrijvers.nl05
tekstschrijvers.nl07
tekstschrijvers.nl06

Mobiel

tekstschrijvers.nlmob01
tekstschrijvers.nlmob02
tekstschrijvers.nlmob03
tekstschrijvers.nlmob04