Klimaatonderwijs010 is de website van de doorgaande leerlijn energie, klimaat en groen die voor de onderbouw van ons voortgezet onderwijs bedoeld is. Deze digitale doorgaande leerlijn maakt het voor docenten Biologie, Aardrijkskunde, Natuurkunde en Economie mogelijk om eenvoudig en doelgericht hun programma’s op elkaar af te stemmen. Wat in het ene vak aan het begin van het jaar behandeld wordt, kan in een ander vak snel een vervolg krijgen. En zo over meerdere jaren heen.

in samenwerking met Tymen Cieraad
kijk op www.klimaatonderwijs010.nl

Klimaatonderwijs_02
Klimaatonderwijs_03
Klimaatonderwijs_04
Klimaatonderwijs_05
Klimaatonderwijs_06